Mina tjänster

two person sitting in front of table

1:1 coaching

Öka det mentala och psykiska välbefinnandet, samt integrera individen och företaget i samma riktning för att nå verksamhetens mål.

woman in white shirt sitting on brown and white pillow

Workshop

Zen på jobbet - En interaktiv workshop i stresshantering för era medarbetare på företaget.

man in green crew neck t-shirt holding silver fork

Föreläsning

En enkel men effektiv metod som kombinerar kraftfulla verktyg för att skapa ett starkt mentalt tillstånd.

Varför anlita mig?

Jag har djupgående kunskaper och erfarenheter inom coaching, försäljning och affärsverksamheter. Jag erbjuder helhetslösningar till företag för att främja välbefinnandet på arbetsplatsen. Jag är resultatinriktad och har en passion för att hjälpa företag och individer att uppnå sina mål och maximera sin potential.

 

1:1 coaching - Personlig hälsovård

Möten sker digitalt eller på plats, enligt överenskommelse. I vårt första samtal diskuterar vi de utmaningar du står inför och de områden du vill fokusera på. Varje samtal varar i 50 minuter.

Det första samtalet är en kostnadsfri konsultation. Under samtalen är det viktigt att du har möjlighet att vara på en lugn plats. Vanligtvis har vi ett samtal i veckan till att börja med, och därefter lite mer sällan, beroende på hur det utvecklas. Efter varje samtal är ambitionen  att du får uppgifter att arbeta med, som en del av din personliga utveckling.

Ditt förtroende och integritet är av högsta vikt. Allt vi diskuterar hålls i strikt förtroende (sekretess). Jag är här för att hjälpa dig.

Kontakta mig
two person sitting in front of table

Workshop - Zen på jobbet: Stresshantering för företag

Vad som gör workshopen unik är dess tillvägagångssätt och närhet till deltagarna. En noggrann analys görs av nuläget på företaget  för att identifiera möjligheter och för att kunna erbjuda en effektiv lösning som håller i längden.

Workshopen lägger stort fokus på det slutgiltiga resultatet för kursdeltagare. Inledningsvis  beskrivs hur deltagarna kommer att må och vilka färdigheter de kommer att ha efter att ha genomfört kursen.

Workshopen blir utformad i nära samråd med  HR-avdelningens perspektiv, och hur den kan bidra till deras övergripande mål. 

Samarbetet ligger nära beslutsfattarna inom organisationen och anpassas för att möta deras specifika utmaningar och behov.

Kontakta mig
woman in white shirt sitting on brown and white pillow

Föreläsning - MMT Magiskt Mentalt Tillstånd

Upptäck hur ett starkt mentalt tillstånd kan skapas med en enkel men kraftfull metod. Denna föreläsning erbjuder verktyg för att förbättra välbefinnande och effektivt hantera stress.

Första delen fokuserar på inre dialog och dess påverkan på det mentala tillståndet. Olika typer av fysiska ankare presenteras och hur de kan automatiseras i vardagen. Lär om de fysiologiska effekterna av djup andning och hur andningen kan användas som ett verktyg för stresshantering. Tekniker för att bli medveten om och släppa spänningar i kroppen samt övningar för att integrera medveten avslappning i den dagliga rutinen presenteras.

Denna föreläsning är idealisk för företag som vill förbättra medarbetares mentala välmående samt en harmonisk och produktiv arbetsmiljö. Upptäck det magiska mentala tillståndet!

Kontakta mig
man in green crew neck t-shirt holding silver fork